d

Điều khoản sử dụng

I. Quy định chung

Tên miền Sàn giao dịch Thương mại điện tử: Sàn giao dịch Thương mại điện tử Dalattourist.com.vn do Công ty Cổ phần Cổ Phần Du Lịch Lâm Đồng phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.dalattourist.com.vn

Thành viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Dalattourist.com.vn bao gồm: đăng tin bán hàng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, địa điểm tham quan du lịch.

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về công ty, địa điểm tham quan du lịch và muốn mua các sản phẩm của công ty hoặc địa điểm tham quan du lịch đó.

Thành viên: là bao gồm cả Thành viên và Người mua đăng ký tài khoản trên trang web Dalattourist.com.vn

Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn Thương mại điện tử Dalattourist.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch Thương mại điện tử Dalattourist.com.vn quy định.

Sản phẩm: Được hiểu là Các loại “vé” hoặc “dịch vụ” được đăng lên tại các mục trên website Dalattourist.com.vn

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch Thương mại điện tử Dalattourist.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Dalattourist.com.vn.

Sàn giao dịch Thương mại điện tử Dalattourist.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong quy chế này vào bất cứ lúc nào.

Các thay đổi có hiệu lực ngày khi được đăng trên trang web mà không cần báo trước.

Khi tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Thành viên đã chấp nhận với những thay đổi đó.

Dalattourist.com.vn cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho Thành viên khi sử dụng.

Tuy nhiên phiên bản tiếng Việt của Điều khoản Sử dụng này sẽ là bản được căn cứ để giải quyết mọi tranh chấp.

II. Điều khoản dành cho Thành viên

1. Sử dụng dịch vụ

Dalattourist.com.vn cung cấp cho Thành viên quyền để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tạo ra một gian hàng để đăng bán các loại sản phẩm dịch vụ của mình hoặc mua các sản phẩm, dịch vụ.

Sản phẩm của Thành viên được đăng ký trên trang web trong trường hợp phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng.

Thành viên sẽ không được làm bất cứ hành động nào gây hại tới cấu trúc kỹ thuật và nội dung trang web.

2. Đăng ký sử dụng

Là một người đăng ký sử dụng Dịch vụ với tư cách Thành viên, Thành viên đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký và kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ.

Nếu như Thành viên cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, Dalattourist.com.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của Thành viên và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Thành viên trong hiện tại hoặc tương lai.

3. Tài khoản, mật khẩu và bảo mật

Khi tạo tài khoản trên trang Dalattourist.com.vn, Thành viên có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của Thành viên.

Đồng thời Thành viên đồng ý thông báo cho Dalattourist.com.vn ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Thành viên, và đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng.

Dalattourist.com.vn không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Thành viên không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Thành viên.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Thành viên đồng ý rằng Dalattourist.com.vn sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

4. Nội dung

a. Nội dung trang web

Thành viên đồng ý rằng tất cả các nội dung sử dụng trên trang web (thông tin, đồ họa, hình ảnh, dữ liệu,…) đăng tải hoặc có sẵn của Dalattourist.com.vn được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác.

Dalattourist.com.vn có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho Dalattourist.com.vn thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba.

Trừ khi được cho phép bởi Dalattourist.com.vn bằng văn bản hoặc liên quan đến việc Thành viên sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, Thành viên đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào.

Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Dalattourist.com.vn.

b. Nội dung của Thành viên

Mục đích chính của Dalattourist.com.vn là nơi để mọi người giới thiệu và kết nối với nhau qua môi trường kinh doanh.

Do đó, Thành viên xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do Thành viên (tính từ lúc Thành viên bắt đầu đăng tải) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Dalattourist.com.vn, và rằng một số thông tin bao gồm tên, công ty và chức vụ của Thành viên, có thể được công khai trình bày trên trang web Dalattourist.com.vn.

Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng nếu Thành viên đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web, Thành viên đảm bảo rằng nội dung của Thành viên không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng.

Ngoài ra, nội dung của Thành viên phải chính xác, trung thực.

Dalattourist.com.vn có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của Thành viên từ các trang web bất cứ lúc nào nếu Dalattourist.com.vn có bằng chứng tin tuỳ ý rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này.

Ngoài ra, Thành viên đồng ý rằng Dalattourist.com.vn có thể sử dụng tên, biểu tượng của Thành viên (dù Thành viên đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định Thành viên là hoặc đã từng là một khách hàng của Dalattourist.com.vn cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo.

Nếu một người nào đó sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Thành viên trên Dalattourist.com.vn, Thành viên đồng ý cấp Dalattourist.com.vn đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi giao dịch.

5. Quản lý

Thành viên phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung, trong bất cứ hình thức, mà Thành viên cung cấp hoặc cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác.

Thành viên đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối;

Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào;

Mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện Dalattourist.com.vn hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác;

Giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ;

Tải lên , đăng, email, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ một Nội dung mà Thành viên không có quyền thực hiện, có sẵn theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ , thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) ;

Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) một Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào; Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) một Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của Dalattourist.com.vn

Cản trở hoặc phá rối dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ , hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục , chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ.

Quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

Khi phát hiện có vi phạm về nội dung, Dalattourist.com.vn và những người được có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của Thành viên, hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Dalattourist.com.vn có thể lưu giữ nội dung của Thành viên và cũng có thể tiết lộ nội dung của Thành viên vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:

Thực hiện quá trình hợp pháp;

Thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này;

Giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của Thành viên vi phạm các quyền của bên thứ ba

Bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Dalattourist.com.vn, người sử dụng và của cộng đồng.

Thành viên hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của Thành viên, có thể bao gồm việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.

6. Dịch vụ bổ sung

Dalattourist.com.vn có thể thu phí theo yêu cầu sử dụng các dịch vụ bổ sung mà nằm ngoài các chức năng trang web, bao gồm việc cho thuê thiết bị soát vé và các thiết bị khác, cung cấp tư vấn và nhân viên để hỗ trợ Thành viên khi có yêu cầu, và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản chuyên dụng.

Dịch vụ bổ sung như vậy sẽ được quy định trong Biên bản Thoả thuận Bổ sung, Biên bản về các thiết bị cho thuê của Dalattourist.com.vn, và / hoặc văn bản thỏa thuận khác giữa Thành viên và đại diện có thẩm quyền của Dalattourist.com.vn, sẽ được áp dụng mức Phí dịch vụ cũng như các điều khoản và điều kiện khác có liên quan dịch vụ bổ sung đó.

Như vậy, điều kiện cần thiết để thuê các thiết bị là Thành viên sẽ đồng ký Biên bản Thoả thuận về các Thiết bị cho thuê của Dalattourist.com.vn.

7. Liên kết

Đối với việc các bên thứ ba cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác, Dalattourist.com.vn sẽ không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, Thành viên xác nhận và đồng ý rằng Dalattourist.com.vn không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó.

Thành viên xác nhận và đồng ý rằng Dalattourist.com.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

III. Phương thức thanh toán

Khách hàng sử dụng khi thanh toán trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn được sử dụng các loại phương thức bao gồm:

– Trực tiếp tại công ty

– Chuyển khoản

– Visa, Master Card

– Thanh toán khi nhận hàng

IV. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của Người tiêu dùng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng, thông tin thanh toán. Đây là các thông tin mà Dalattourist cần thành viên cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website www.dalattourist.com.vn nhằm đảm bảo quyền lời cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, những thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn về những hành vi trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ để thành viên.

– Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.dalattourist.com.vn

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thanh viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.dalattourist.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng

Địa chỉ văn phòng: 01 Lê Đại Hành, Phường 1, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0263 3822 021 – 3822 068

Email: cskh@dalattourist.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Dalattourist thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý của Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.dalattourist.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Dalattourist sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ email liên hệ: cskh@dalattourist.com.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên www.dalattourist.com.vn được Dalattourist cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.dalattourist.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên, Dalattourist sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Dalattourist.

Ban quản lý www.dalattourist.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on