Blog

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CẢ LÔ CỔ PHẦN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CẢ LÔ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG


(Theo Quyết định số 340/QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng)

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG

        Địa chỉ:                                           Số 01 Lê Đại Hành, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

        Điện thoại:                                     02633 823829                           Fax: 02633 810363

2. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; chi tiết: Hoạt động dịch vụ các khu danh lam, thắng cảnh, khu vui chơi, giải trí; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Đại lý du lịch; Điều hành tour du lịch; chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; Vận tải hành khách đường bộ khác; chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, ô tô.

3. Vốn điều lệ: 396.000.000.000 đồng

4. Vốn đầu tư của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng: 46.381.247.122 đồng (tương ứng 11,71% vốn điều lệ)

5. Điều kiện tham dự đấu giá công khai: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế Đấu giá công khai cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng.

6. Tổ chức bán đấu giá: CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN ĐÀ NẴNG

7. Tổ chức Tư vấn: CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN ĐÀ NẴNG

8. Cổ phần chào bán thông qua Đấu giá công khai:

  • Loại cổ phần:                  cổ phần phổ thông                                             –  Số lượng cổ phần chào bán:     4.638.124 cổ phần 
  • Mệnh giá:                        10.000 đồng/cổ phần                                         –  Giá khởi điểm của lô cổ phần: 138.764.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Phương thức chuyển nhượng vốn:  Đấu giá công khai cả lô cổ phần    –  Bước giá: 1.000.000 đồng /lô cổ phần
  • Tỷ lệ đặt cọc:                  10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm Đấu giá công khai

9. Thời gian phát đơn, đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00’ ngày 09/11/2022 đến 16h00’ ngày 24/11/2022

10. Thời gian nộp phiếu tham dự Đấu giá công khai: Nộp trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại Tổ chức bán đấu giá chậm nhất 14h00’ ngày 02/12/2022

11. Thời gian tổ chức Đấu giá công khai:

  • Thời gian: 14h00’ ngày 02/12/2022
  • Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG
  • Địa chỉ: Số 01 Lê Đại Hành, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần trúng giá chào bán: từ ngày 02/12/2022 đến 08/12/2022

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 02/12/2022 đến 08/12/2022

(Nhà đầu tư tham gia Đấu giá công khai mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế Đấu giá công khai cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn , www.cts.vn , dalattourist.com.vn và tại các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế Đấu giá công khai)

__________________________________________________________________________________

Link thông tin Google Drive:

Click vào đây để thấy hoặc download danh sách thông tin đấu giá

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on