LANGBIANG - ĐỈNH RADAR
  /  Tin tức   /  THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NICE DREAM HOTEL

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Nghị quyết số: 07.2021/NQ-HĐQT ngày 24/4/2021, HĐQT trân trọng kính thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1. Thời gian chương trình:

– Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 17h ngày 31/05/2021.

– Ngày phát thư mời và công bố chương trình ĐHĐCĐ 2021: 01/06/2021.

– Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 22/06/2021.

2. Địa điểm tổ chức:

– Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng – Dalattourist, số 01 Lê Đại Hành, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng

3. Hình thức họp:

– Trực tiếp và Trực tuyến. (Cổ đông vui lòng theo dõi trên bảng tin của Công ty để biết thông tin chi tiết).

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on