Phát triển nhân viên


Kinh doanh
Kinh doanh

Hãy thể hiện hết khả năng của mình để cùng chúng tôi, mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty, chúng tôi sẽ không giới hạn mức thu nhập mà bạn nhận được.

Công nghệ
Công nghệ

Hoạt động của chúng tôi trãi rộng hầu hết trên các ngành CNTT, từ phần cứng, phần mềm đến phần nghiên cứu phát triển, dịch vụ nội dung số, do đó bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới nhất và làm việc trực tiếp với nhiều chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Bạn sẽ cùng chúng tôi tham gia các hoạt động nghiên cứu, phát triển thiết kế và triển khai các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hiệu quả nhất cho tất cả khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới.

Quản lý
Quản lý

Bạn sẽ được trao quyền, được thử thách và tự hào với những thành quả mà mình đạt được. Ở FPT, bạn có thể hoàn toàn trở thành những lãnh đạo cấp cao. Những nhà quản lý điều hành, hay Trưởng/Phó các phòng, ban nếu bạn thực sự là người có năng lực.

Gọi ngay: (+84)98 1166 088