d
  /    /  Career Opportunities

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tài sản lớn nhất của Dalattourist® là con người, vì vậy Dalattourist® luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Dalattourist® đầu tư đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần..

Phát triển nhân viên

Một số chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp Dalat Tourist
Cơ hội nghề nghiệp Dalat Tourist

CUỘC SỐNG TẠI DALATTOURIST

Dalattourist® chú trọng duy trì văn hóa công ty độc đáo, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, và đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên.

Tinh thần đồng đội

Tinh thần đổi mới

Tôn trọng sự khác biệt

Môi trường làm việc thân thiện

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Dalattourist® liên tục cần tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí công việc. Dù là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại Dalattourist®.

Hỗ trợ

Quản lý

Kinh doanh

Thực tập sinh

Cơ hội nghề nghiệp Dalat Tourist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on